Drukuj
Odsłony: 2916

 


Legnica, 23-02-2012 r.
Dotyczy: WSzSL/FKZ-48/12A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

Dotyczy: działań promocyjnych projektu pod nazwą  "Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.


    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 23-02-2012 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, przy uwzględnieniu kryterium przyjętym w ogłoszeniu (cena 100%), wybierając nw. oferty

Oferta nr 1 złożona przez Panią Urszulę Rode prowadzącą działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2
na wykonanie, dostawę, zamontowanie w wejściu głównym szpitala jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach: 70 cm wysokości x 90 cm - cena brutto  238,62 zł  

Oferta nr 2  złożona przez Pana Daniela Romańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6
-    na .druk  naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 45mm x 65mm - cena brutto 123,00 zł

Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Rodzaj zamówienia

Suma przyznanych punktów w kryterium cena (100%)

2

Urszula Rode prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2

wykonanie tablicy

100

2

Urszula Rode prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2

wykonanie naklejek

83,33

1

Daniel Romańczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6

wykonanie tablicy

27,71

1

Daniel Romańczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6

wykonanie naklejek

100

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy na wykonanie przedmiotowych zamówień. Zawarcie umów przewidziane jest na dzień 27-02-2012 r.

    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik