unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140/13A                                                                              25-03-2013 r.

 

 

 

                                                             Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych.

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

                W zawiązku z powyższym postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik