unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140a/13A                                                                            25-03-2013 r.

 

                               Wg Rozdzielnika/ Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych opisanych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia. Wykonawcy mogą składać oferty na przedmiot zamówienia opisany w poszczególnych Załącznikach, tj w zakresie Załącznika 1 i 2. .

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

                W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03-04-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik A do niniejszego zaproszenia

2) wybrany wypełniony i podpisany Załącznik 1 i/lub 2, na który Wykonawca składa ofertę

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. deklaracje zgodności, foldery i/lub zdjęcia. 

<<< Pełna treść ogłoszenia>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik 1 i 2 >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik