Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427/13A

Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego unieważnia się postępowanie o zamówienie nieprzekraczające równowartości 14 tysięcy euro o numerze sprawy WSzSL/FKZ-427/13A