Legnica, 21-05-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98A/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 15.04.2010 r. o zamówieniu związanym z działaniem promocyjnym polegającym na:

Zadanie nr 1:
Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w ilości 1000 szt.

Zadanie nr 2:
Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm, w ilości 250 szt.

nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadań, o których mowa powyżej. W związku z tym, Zamawiający unieważnia procedurę związaną z wyżej wymienionym zamówieniem.


 

Legnica,21-05-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-104A/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 15-04-2010 r. o zamówieniu  związanym z działaniem promocyjnym polegającym na wykonaniu, dostawie, zmontowaniu i osadzeniu w gruncie przed wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy tablicy informacyjnej w ramach promocji  projektu pod nazwą: "Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie złożono ofert. W związku z tym, Zamawiający unieważnia procedurę związaną z wyżej wymienionym zamówieniem.

 


 

Legnica,19-04-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-104A/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż zmienia termin składania ofert związanych z działaniem promocyjnym polegającym na wykonaniu, dostawie, zmontowaniu i osadzeniu w gruncie przed wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  tablicy informacyjnej w ramach promocji  projektu pod nazwą: "Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2010 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5

 


 

Legnica, 15-04-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.03.2010 r. o zamówieniu związanym z działaniem promocyjnym polegającym na:

 

Zadanie nr 1:
Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w  ilości 1000 szt.

Zadanie nr 2:
Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm,  w ilości 250 szt.

nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadań, o których mowa powyżej. W związku z tym Zamawiający unieważnia procedurę związaną z wyżej wymienionym zamówieniem.


 

Legnica,15-04-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-104/10A

 

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

                                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24-03-2010 r. o zamówieniu  związanym z działaniem promocyjnym polegającym na wykonaniu, dostawie, zmontowaniu i osadzeniu w gruncie przed wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  tablicy informacyjnej w ramach promocji  projektu pod nazwą: "Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła tylko jedna oferta.

W związku z tym, iż w ogłoszeniu z dnia 24-03-2010 r. Zamawiający zastrzegł, że "w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę  i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia” Zamawiający unieważnia procedurę związaną z wyżej wymienionym zamówieniem.