unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140a/13A                                                                            15-04-2013 r.

 

 

 

                                                             Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych.

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140a/13A                                                                            25-03-2013 r.

 

                               Wg Rozdzielnika/ Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych opisanych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia. Wykonawcy mogą składać oferty na przedmiot zamówienia opisany w poszczególnych Załącznikach, tj w zakresie Załącznika 1 i 2. .

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

                W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03-04-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik A do niniejszego zaproszenia

2) wybrany wypełniony i podpisany Załącznik 1 i/lub 2, na który Wykonawca składa ofertę

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. deklaracje zgodności, foldery i/lub zdjęcia. 

<<< Pełna treść ogłoszenia>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik 1 i 2 >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140/13A                                                                              25-03-2013 r.

 

 

 

                                                             Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych.

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

                W zawiązku z powyższym postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik

 

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140/13A                                           13-03-2013 r.

 

ZAMÓWIENIENIE  NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych opisanych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia. Wykonawcy mogą składać oferty na przedmiot zamówienia opisany w poszczególnych Załącznikach, tj  w zakresie Załącznika 1 i 2. .

Jednocześnie informujemy, iż  z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia            19-03-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik A do niniejszego zaproszenia

2) wybrany wypełniony i podpisany Załącznik 1 i/lub 2, na który Wykonawca składa ofertę

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. deklaracje zgodności, foldery i/lub zdjęcia. 

<<< Pełna treść ogłoszenia>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik 1 i 2 >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

 


Legnica, 23-02-2012 r.
Dotyczy: WSzSL/FKZ-48/12A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

Dotyczy: działań promocyjnych projektu pod nazwą  "Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.


    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 23-02-2012 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, przy uwzględnieniu kryterium przyjętym w ogłoszeniu (cena 100%), wybierając nw. oferty

Oferta nr 1 złożona przez Panią Urszulę Rode prowadzącą działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2
na wykonanie, dostawę, zamontowanie w wejściu głównym szpitala jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach: 70 cm wysokości x 90 cm - cena brutto  238,62 zł  

Oferta nr 2  złożona przez Pana Daniela Romańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6
-    na .druk  naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 45mm x 65mm - cena brutto 123,00 zł

Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Rodzaj zamówienia

Suma przyznanych punktów w kryterium cena (100%)

2

Urszula Rode prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2

wykonanie tablicy

100

2

Urszula Rode prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2

wykonanie naklejek

83,33

1

Daniel Romańczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6

wykonanie tablicy

27,71

1

Daniel Romańczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6

wykonanie naklejek

100

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy na wykonanie przedmiotowych zamówień. Zawarcie umów przewidziane jest na dzień 27-02-2012 r.

    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik