PORADNIA MIEŚCI SIĘ PRZY ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (WEJŚCIE OD STRONY SOR)

tel. 76 72 11 628, 76 72 11 754

REJESTRACJA NR   76 72 11 713

Warunkiem koniecznym do rejestracji  jest posiadanie :
- numeru  PESEL
- skierowania

Przyjmuje:
lekarz    Ryszard Kępa    – specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka licencjonowana , uprawniona  do wykonywania szczepień -  Bogusława Patrzałek

Poradnia  jest czynna :
- poniedziałek,  środa, czwartek
- dla osób pogryzionych przez nieznane zwierzęta, w celu kwalifikacji  do ewentualnych szczepień  przeciwko wściekliźnie, codziennie w dni robocze.               

Zakres wykonywanych usług :
- konsultacje
- diagnostyka
- orzecznictwo
- leczenie schorzeń infekcyjnych :  zakażenia  wirusowe, riketsjowe, bakteryjne i pierwotniakami
- kwalifikacje do szczepień zalecanych:
          przeciwko Wirusowe zapalenie wątroby typu  A
          przeciwko Wirusowe zapalenie wątroby typu  B
          przeciwko grypie
          przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
          przeciwko wściekliźnie
          przeciwko meningokokom
          przeciwko pneumokokom    
          przeciwko tężcowi