Dział Rehabilitacji

Telefony: 

Dział Rehabilitacji (dotyczy pacjentów hospitalizowanych)        76 72 11 651        KOORDYNATOR,

                                                                                          76 72 11 658        SALA GIMNASTYCZNA

 

 

Zespół Działu Rehabilitacji

 

           Maria Mazepa

 

koordynator 

specjalista rehabilitacji ruchowej

           Elżbieta Pitera

 

młodszy asystent

mgr fizjoterapii

           Gabriela Malinowska

 

młodszy asystent

magister fizjoterapii

           Ewelina Ostrowska

młodszy asystent

magister fizjoterapii 

           Marta Dec

 

licencjat fizjoterapii

 

           Joanna Kołodziej 

młodszy asystent

magister fizjoterapii

          Mateusz Gęstwa

 licencjat fizjoterapii

 

 

Opis Działu

       Realizujemy proces usprawniania z różnymi deficytami w obrębie narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego we wszystkich oddziałach szpitalnych , przywracając pacjentom utracone funkcje ruchowe, zwiększając siłę mięśniową  co przyspiesza ich powrót do zdrowia oraz zapewnia procedurę medyczną o znacznie wyższym standardzie. 

       Personel uczestniczy w licznych kursach, systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe z zakresu rehabilitacji  nowoczesnych metod i technik leczenia schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego. Dział zajmuje się kompleksową rehabilitacją pacjentów szpitalnych  z wykorzystaniem wielu  technik neurofizjologicznych m in metodą Pnf , metodą Mz Kenzie, Terapią Manualną, Kinesiology Taping i innymi.

 

Zadaniem działu jest :

· prowadzenie leczenia usprawniającego pacjentów, którzy wymagają wczesnej rehabilitacji   
  jako integralnej części leczenia szpitalnego,

· zmniejszenie dysfunkcji spowodowanej ostrym deficytem mózgowym i ruchowym jak 
  również przywrócenie pełnej sprawności fizycznej.

 

Bazę zabiegową Działu Rehabilitacji stanowi: 

       Pracownia fizykoterapii

       Pracownia kinezyterapii

       Stanowisko pracy przy łóżkowej w oddziałach szpitalnych.

 

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Fizykoterapia

 

· Zabiegi z zakresu światłolecznictwa

       - naświetlania lampą Solux

       - naświetlanią lampą Solaris

· Zabiegi z zakresu laseroterapii

· Zabiegi z zakresu elektroterapii

       - zabiegi prądami interferencyjnymi

       - zabiegi prądami stałymi

         galwanizacja

         jonoforeza

       - elektrostymulacja

       - magnetoterapia

       - tonoliza

 

Dział zajmuje się kompleksową rehabilitacją, diagnostyką i leczeniem w zakresie:

· rehabilitacji po udarach

· chorób demielinizacyjnych

· chorób nerwowo-mięśniowych

· leczenie po urazach, złamaniach

· usprawnianie po endoprotezoplastykach stawów

· rehabilitacją po amputacjach i w chirurgii 

· rehabilitacją w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów

· rehabilitacją kardiologiczną  po zawałach

· rehabilitacją po zabiegach ginekologicznych

· rehabilitacją po zabiegach onkologicznych i mastectomii

· rehabilitacją pediatryczną 

· rehabilitacją w chorobach wewnętrznych

· rehabilitację po zabiegach nerochirurgicznych