W trosce o pacjenta objętego opieką medyczną, Zakład Medycyny Laboratoryjnej zwraca szczególną uwagę na wyniki uzyskane w zakresie wartości krytycznych. Wartości krytyczne są to wyniki wykonywanych badań ZNACZĄCO odbiegające od wartości prawidłowych, świadczące o bezpośrednim zagrożeniu życia pacjenta i wymagające natychmiastowego powiadomienia odbiorcy.

W przypadku, gdy pacjent zgłasza się do Laboratorium ze skierowaniem, informację o wartościach krytycznych przekazujemy do lekarza zlecającego badanie.

 

OŚWIADCZENIE I UPOWAŻNIENIE

1. Pacjenci ambulatoryjni, nieposiadający skierowania na badania laboratoryjne, zobowiązani są do złożenia oświadczenia dostępnego w punkcie pobrań, w którym wyrażają zgodę na pobranie krwi.

Wzór oświadczenia...

2. Pacjenci, którzy nie mogą odebrać wyników osobiście, zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia dostępnego w punkcie pobrań.

Wzór upoważnienia...

Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Medycyny Laboratoryjnej.

Zarówno oświadczenie jak i upoważnienie traktowane są jako dokumentacja medyczna i podlegają formom zabezpieczenia i archiwizacji.