Wysyłając e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. można uzyskać informację na temat dostępnych terminów wizyt w Poradniach Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W treści e-maila prosimy podać Imię i Nazwisko oraz wskazać jakiej poradni dotyczy zapytanie. W odpowiedzi otrzymają Państwo pierwszy wolny termin, w którym świadczenie może być zrealizowane. Po akceptacji terminu wymagane jest dostarczenie oryginału skierowania do Poradni Specjalistycznej w ciągu 14 dni od daty rejestracji pod rygorem skreślenia z kolejki.

Poradnia Medycyny Pracy
gabinet 1D/134  tel. 76 72-11-752 , 76 72-11-706
przyjmuje :
1.    lekarz uprawniony do badań dr.n med Hieronim Siwczyński

poniedziałek
środa
piątek

 

2.    pielęgniarka medycyny pracy  mgr Wanda Hurej

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

 

Ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze stanowiskiem pracy i sposobem jej wykonania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad parcującymi.

Zadania poradni medycyny pracy reguluje Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o służbie medycyny pracy:

 • badania lekarskie wstępne , okresowe i kontrolne
 • ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki ze względu na stan zdrowia
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujacych zaliczanych do grup ryzyka
 • uczestnictwo w komisjach bhp

Poradnia medycyny pracy realizuje zadania w odniesieniu do:

 • pracowników
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych , uczniów tych szkół oraz studentów , którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych , uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia
 • uczestników studiów doktoranckich , którzy w trakcie studiów  są narażeni na działanie czynników szkodliwych , uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia
 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia.           

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie :

 • skierowania wystawionego przez zakład pracy
 • skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczną


Rejestracja do poradni :

 • telefoniczna    76 72-11-706
 • osobista


Wejście do poradni znajduje się od strony ul.Iwaszkiewicza na parterze (pod SOR)

Przyjmuje* :

 poniedziałek lek Witold Studenny
 wtorek lek. Jarosław Olech
 środa lek. Roman Murdza
czwartek lek. Łukasz Sołtysiak
 piątek  

*)W sytuacjach nie zależnych od Szpitala, może nastąpić zmiana lekarza przyjmującego w danym dniu.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie:

 • numeru pesel
 • skierowania
 • dokumentacji z przebiegu leczenia

Zakres wykonywanych usług:

 • diagnostyka i leczenie w zakresie:
  a)    urazów narządów ruchu
  b)    ortopedii ogólnej i wieku dziecięcego
  c)    schorzeń kręgosłupa
  d)    schorzeń układowych np. RZS

Rejestracja do poradni:

 • telefoniczna    767211702
 • osobista
 • rejestracja w godz. 7.00 – 14.30

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

Informacja o godzinach przyjęć poszczególnych lekarzy specjalistów udzielana jest telefonicznie.

Gabinet Poradni Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej
76 72 11 710

Rejestracja jest czynna w godz: 7.00 - 14.30,
tel. 76 72 11 700


poniedziałek - lek.chirurg onkolog - Ryszard Fenc
wtorek - lek. chirurg onkolog - Radosław Tarkowski, Grzegorz Bojarowski, Andrzej Ziarkiewicz
środa - lek. chirurg onkolog - Andrzej Ziarkiewicz
czwartek - lek.chirurg onkolog - Tomasz Bojarowski,
piątek: lek. chirurg onkolog - Andrzej Hap, Zbigniew Malinowski

Poradnia Medycyny Paliatywnej

tel. 76 72 11 755

Gabinet na oddziale Medycyny Paliatywnej

Przyjmuje lekarz Mariusz Końka. Pacjentów obowiązuje skierowanie. Poradnia udziela świadczeń w przypadku chorób nowotworowych, prowadzi leczenie przeciwbólowe, kontroluje jego przebieg.

Poradnia Urologiczna
gab. lekarski pok. 1D/105  tel. 76 72-11-743

 • rejestracja telefoniczna:    767211713

Przyjmuje   lek. Jan Kubacki 

od poniedziałku do piątku

 

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie :

 • numeru pesel
 • skierowania
 • aktualnych wyników badań krwi i moczu

Rejestracja do poradni :

 • telefoniczna    76 72-11-713
 • osobista
 • rejestracja w godz 7.00 – 14.30

 

Zakres badań i zabiegów:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowego
 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu płciowego u mężczyzn
 • rozszerzanie cewki moczowej
 • wziernikowanie pęcherza moczowego i cystoskopia
 • biopsja gruczołu krokowego
 • wymiana przetok nerkowych
 • wymiana cewników moczowodowych w nerce i pęcherzu moczowym