Telefony do rejestracji do poradni specjalistycznych w naszym szpitalu:

76-72-11-700 onkologiczna, chirurgii onkologicznej
76-72-11-702 ortopedyczna
76-72-11-704 urologiczna, neurochirurgiczna, chorób zakaźnych, okulistyczna, kardiologiczna
76-72-11-708 dermatologiczna
76-72-11-713 USG, chemioterapii, nefrologiczna
76-72-11-723 hematologiczna
76-72-11-735 chirurgii ogólnej.

 Wysyłając e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. można uzyskać informację na temat dostępnych terminów wizyt w Poradniach Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W treści e-maila prosimy podać Imię i Nazwisko oraz wskazać jakiej poradni dotyczy zapytanie. W odpowiedzi otrzymają Państwo pierwszy wolny termin, w którym świadczenie może być zrealizowane. Po akceptacji terminu wymagane jest dostarczenie oryginału skierowania do Poradni Specjalistycznej w ciągu 14 dni od daty rejestracji pod rygorem skreślenia z kolejki.

Więcej informacji pod linkami do poszczególnych poradni.

 

TELEFONY:

76-72-11-644 - rejestracja
76-72-11-967 - lekarz internista
76-72-11-966 - lekarz pediatra

Konsultacja w formie teleporady z lekarzem zostanie zrealizowana po telefonicznej rejestracji.

 

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.

Poradnia Urologiczna
gab. lekarski pok. 1D/105  tel. 76 72-11-743

 • rejestracja telefoniczna:    767211704

 

 

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie :

 • numeru pesel
 • skierowania
 • aktualnych wyników badań krwi i moczu

Rejestracja do poradni :

 • telefoniczna    76 72-11-704
 • osobista
 • rejestracja w godz 7.00 – 14.30

 

Zakres badań i zabiegów:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowego
 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu płciowego u mężczyzn
 • rozszerzanie cewki moczowej
 • wziernikowanie pęcherza moczowego i cystoskopia
 • biopsja gruczołu krokowego
 • wymiana przetok nerkowych
 • wymiana cewników moczowodowych w nerce i pęcherzu moczowym

Poradnia Medycyny Pracy
gabinet 1D/134  tel. 76 72-11-752 , 76 72-11-706
przyjmuje :
1.    lekarz uprawniony do badań dr.n med Hieronim Siwczyński

poniedziałek
środa
piątek

 

2.    pielęgniarka medycyny pracy  mgr Wanda Hurej

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

 

Ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze stanowiskiem pracy i sposobem jej wykonania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad parcującymi.

Zadania poradni medycyny pracy reguluje Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o służbie medycyny pracy:

 • badania lekarskie wstępne , okresowe i kontrolne
 • ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki ze względu na stan zdrowia
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujacych zaliczanych do grup ryzyka
 • uczestnictwo w komisjach bhp

Poradnia medycyny pracy realizuje zadania w odniesieniu do:

 • pracowników
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych , uczniów tych szkół oraz studentów , którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych , uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia
 • uczestników studiów doktoranckich , którzy w trakcie studiów  są narażeni na działanie czynników szkodliwych , uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia
 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia.           

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie :

 • skierowania wystawionego przez zakład pracy
 • skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczną


Rejestracja do poradni :

 • telefoniczna    76 72-11-706
 • osobista


Wejście do poradni znajduje się od strony ul.Iwaszkiewicza na parterze (pod SOR)

Przyjmuje* :

 poniedziałek lek Witold Studenny
 wtorek lek. Jarosław Olech
 środa lek. Roman Murdza
czwartek lek. Łukasz Sołtysiak
 piątek  

*)W sytuacjach nie zależnych od Szpitala, może nastąpić zmiana lekarza przyjmującego w danym dniu.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest posiadanie:

 • numeru pesel
 • skierowania
 • dokumentacji z przebiegu leczenia

Zakres wykonywanych usług:

 • diagnostyka i leczenie w zakresie:
  a)    urazów narządów ruchu
  b)    ortopedii ogólnej i wieku dziecięcego
  c)    schorzeń kręgosłupa
  d)    schorzeń układowych np. RZS

Rejestracja do poradni:

 • telefoniczna    767211702
 • osobista
 • rejestracja w godz. 7.00 – 14.30

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

Informacja o godzinach przyjęć poszczególnych lekarzy specjalistów udzielana jest telefonicznie.

Gabinet Poradni Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej
76 72 11 710

Rejestracja jest czynna w godz: 7.00 - 14.30,
tel. 76 72 11 700


poniedziałek - lek.chirurg onkolog - Ryszard Fenc
wtorek - lek. chirurg onkolog - Radosław Tarkowski, Grzegorz Bojarowski, Andrzej Ziarkiewicz
środa - lek. chirurg onkolog - Andrzej Ziarkiewicz
czwartek - lek.chirurg onkolog - Tomasz Bojarowski,
piątek: lek. chirurg onkolog - Andrzej Hap, Zbigniew Malinowski