Poniżej podajemy zestawienie oddziałów wchodzących w skład struktury organizacyjnej szpitala. W pierwszej z poniższych informacji podajemy link do planu szpitala, dzięki któremu łatwiej będzie zlokalizować dany oddział. 

 

 

Aby powiększyć kliknij na obrazek planu...

 plan szpitala

 

Nazwa Oddziału: Oddział Rehabilitacyjny

Telefony:

 • 76 72-11-430 - dyżurka pielęgniarek
 • 76 72-11-436 - oddziałowa
 • 76 72-11-431 - lekarz kierujący oddziałem
 • 76 72-11-482 - sekretariat
 • 76 72-11-651 - koordynator zespołu rehabilitantów
 • 76 72-11-658 - sala gimnastyczna

Lokalizacja: Budynek A. Piętro 4.

Liczba łóżek: 15

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Ryszard Mruszczyk

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Kaczan

Kadra oddziału: Lekarz kierujący oddziałem, zespół rehabilitantów,  zespół pielęgniarski, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy

Terminy i zasady udzielania informacji: lekarz kierujący oddziałem - codziennie od 12 do 14, w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu

Przyjęcia na oddział:

Pacjenci są przyjmowani na rehabilitację w podostrej fazie choroby oraz na rehabilitację przewlekłą zgodnie z warunkami NFZ; pacjenci zgłaszający się do przyjęcia, są wpisywani do kolejki, osobnej dla pacjentów na rehabilitacje neurologiczną wczesną i przewlekłą; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i stan pacjenta; telefon pod którym można zgłaszać pacjentów do oddziału: 76 72-11-436.
Skierowania do Oddziału akceptowane przez NFZ pacjentów starających się o rehabilitację wczesną
Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Karty informacyjne z leczenia szpitalnego są  wydawane pacjentowi w dniu wypisu, po uzupełnieniu przez pacjenta wpisów w historii choroby kończących leczenie.

Poradnia (czy jest prowadzona?)

Zakres udzielanych świadczeń w oddziale: rehabilitacja neurologiczna
Kody schorzeń wg ICD-9 z którymi pacjenci mogą być przyjęci na Oddział wg umowy z NFZ
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi RNM
ICD-10

 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
 • G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
 • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
 • I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
 • I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
 • I69.3 Następstwa zawału mózgu
 • I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
 • I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
 • T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
 • T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
 • T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
 • T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi RNR

 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
 • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
 • G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe
 • G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
 • G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.4 Zespół ogona końskiego
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
 • M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe RNO
 • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
 • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
 • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
 • M62.4 Przykurcz mięśni
 • M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
 • T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
 • T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
 • T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
 • T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
 • T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
 • T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
 • T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
 • T93.1 Następstwa złamania kości udowej
 • T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
 • T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
 • T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
 • T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
 • T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
 • T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
 • T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
 • T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła ( o ile pacjent był wcześniej leczony szpitalnie z ww powodów)chorzy po przebytej rehabilitacji w grupach: RNM01, RNM02, RNR01, RNR02, RNO01, RNO02, którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (ze skierowaniem z oddziału rehabilitacji neurologicznej).
Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
 • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
 • G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
 • G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
 • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
 • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
 • G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
 • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.4 Zespół ogona końskiego
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
 • I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
 • I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
 • I69.3 Następstwa zawału mózgu
 • I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
 • I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
 • M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
 • M62.4 Przykurcz mięśni
 • M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
 • R25.2 Kurcz i spazm
 • T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
 • T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
 • T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
 • T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
 • T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
 • T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
 • T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
 • T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
 • T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
 • T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
 • T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
 • T93.1 Następstwa złamania kości udowej
 • T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
 • T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
 • T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
 • T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
 • T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
 • T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
 • T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
 • T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych

Pacjenci ze schorzeniami innymi niż wymienione lub ze skierowaniem z jednostek innych niż wymienione, nie mogą być przyjęci do Oddziału z uwagi na brak możliwości refundacji leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Ważne informacje

Zespół Fizjoterapeutów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Mazepa Maria - Specjalista Fizjoterapii Kierownik Zespołu Rehabilitantów
Klaudia Andrzejewska – Młodszy asystent
Magdalena Bagińska- Młodszy asystent
Małgorzata  Bobak – Młodszy asystent
Gęstwa Mateusz – Młodszy asystent
Gromek Anna – Młodszy asystent
Joanna Kołodziej-Utratna - Młodszy asystent
Sylwia Kolmer – Młodszy asystent
Sylwia Łyszkowska  - Młodszy asystent
Gabriela Malinowska - Młodszy asystent
Ewelina Ostrowska - Młodszy asystent
Katarzyna Sawko – Młodszy asystent
Beata Sowa - Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Zachajusz – Młodszy asystent
Magdalena Zakrawacz - Młodszy asystent

Opis Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Personel uczestniczy w licznych kursach, systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe z zakresu rehabilitacji nowoczesnych metod i technik leczenia schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego. Fizjoterapeuci Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zajmują się kompleksową rehabilitacją pacjentów szpitalnych z wykorzystaniem wielu technik neurofizjologicznych m in metodą Pnf , Bobath, metodą Mc Kenzie, Terapią Manualną, Kinesiotapingu  i innymi .
Zadaniem oddziału jest prowadzenie leczenia usprawniającego pacjentów, którzy wymagają wczesnej rehabilitacji jako integralnej części leczenia szpitalnego, zmniejszenie dysfunkcji spowodowanej deficytem mózgowym jak również przywrócenie najwyższego na danym etapie poziomu sprawności funkcjonalnej.

Bazę zabiegową Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej stanowi:

 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Stanowisko pracy przy łóżkowej w oddziałach szpitalnych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Fizykoterapia
• Zabiegi z zakresu światłolecznictwa
- naświetlania lampą Solux
- naświetlania lampą Solaris

Zabiegi z zakresu laseroterapii
Zabiegi z zakresu elektroterapii
- zabiegi prądami diadynamicznymi
- zabiegi prądami interferencyjnymi
- zabiegi prądami stałymi
- galwanizacja
- jonoforeza
- zabiegi Tens
- elektrostymulacja
- tono liza
- zabiegi prądami Kotz
- ultradźwięki
- fonoforeza
- magnetoterapia

Kinezyterapia

Oddział zajmuje się kompleksową rehabilitacją , diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• rehabilitacji po udarach
• chorób demielinizacyjnych
• chorób nerwowo-mięśniowych
• leczenie po urazach, złamaniach
• usprawnianie po zabiegach ortopedycznych
• rehabilitacją pooperacyjną
• rehabilitacją w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów
• rehabilitacja po zawałach mięśnia sercowego, zabiegach kardiochirurgicznych

Oddział Radioterapii w Legnicy

dcoul. Iwaszkiewicza 5

Telefony

Rejestracja do Poradni Radioterapii – 71 36 89 430

Sekretariat – 71 36 89 431

Dyżurka Lekarska – 71 36 89 434

 

Lokalizacja:   ceglany budynek, przy przy budynku C (pomarańczowym).

 

Oddział Radioterapii czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Poradnia Radioterapii czynna jest są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Rejestracja telefoniczna do Poradni odbywa się w godzinach 9.00.-12.00.

Konsultacje pacjentek z rozpoznaniem nowotworów ginekologicznych odbywają się w środy od godziny 11, po wcześniejszej rejestracji.

 

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

Oddział Radioterapii w Legnicy zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach Poradni, a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, jak i również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w Oddziale są pacjentami ambulatoryjnymi.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia. Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego celem poprawy jakości napromieniania.

 

WYPOSAŻENIE:

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu.

Pierwszy z akceleratorów emituje wiązki promieniowania elektromagnetycznego o wartości potencjału przyśpieszającego 6 i 10 MV oraz 5 wiązek promieniowania cząsteczkowego o energiach 6, 9, 12, 16 oraz 20 MeV. Akcelerator wyposażony został w system obrazowania wiązki terapeutycznej EPID (Electronic Portal Imaging Device) wykorzystywany do obrazowej weryfikacji poprawności ułożenia pacjenta oraz moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy).

Drugi z akceleratorów emitujący wiązki promieniowania elektromagnetycznego o potencjale 6 i 18 MV oraz tożsame z pierwszym akceleratorem wiązki promieniowania cząsteczkowego, wyposażony został dodatkowo w system obrazowania OBI (On-Board Imager), dzięki któremu oprócz obrazowania wiązki terapeutycznej możliwe jest obrazowanie wiązką kV oraz wykonanie na w/w akceleratorze tomografii wiązką stożkową CBCT (Cone-beam CT). System OBI umożliwia realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT (image-guided radiation therapy), dając możliwość objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta (porównanie obrazów CT z obrazami CBCT). Dodatkowo akcelerator posiada moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy).

Zainstalowany w Zakładzie Teleradioterapii w Legnicy tomograf komputerowy jest urządzeniem dedykowanym do radioterapii z opcją wirtualnej symulacji, dzięki czemu łączy w sobie dwa urządzenia: symulator terapeutyczny oraz klasyczny aparat CT. W/w rozwiązanie umożliwia korzystanie z Tomografu jako części zintegrowanej linii terapeutycznej oraz klasycznego aparatu diagnostycznego.

 

 

 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY

Kontakt: 76 72 11 427

 

Zespół Terapeutyczny Oddziału:

Roman Kotas

Lekarz kierujący oddziałem

specjalista psychiatra

Beata Krzyżanowska

pielęgniarka koordynująca

Bartłomiej Walczak

psycholog

Edyta Rymaszewska

instruktor terapii zajęciowej

 

pielegniarka koordynujaca beata krzyzanowska kierownik oddzialu roman kotas

Roman Kotas, lekarz kierujący Oddziałem oraz Beata Krzyżanowska, pielęgniarka koordunująca.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny został utworzony w kwietniu 2012 roku, posiada 15 miejsc.

Czym się zajmujemy?

- diagnozą, leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia psychiczne.

Stosowane formy leczenia:

 • farmakoterapia,
 • psychoterapia indywidualna,
 • zajęcia terapii grupowej,
 • psychoedukacja,
 • biblioterapia,
 • zajęcia z zakresu edukacji i promocji zdrowia;
 • terapia zajęciowa (ludoterapia, arteterapia, nordic walking, zajęcia ruchowe, zajęcia relaksacyjne).

 

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY OGÓLNY

Kontakt: 76 72 11 427

 

Zespół Oddziału:

 

Marcin Dul

Lekarz kierujący oddziałem

specjalista psychiatra

Beata Krzyżanowska

pielęgniarka koordynująca

Emilia Szkudlarek

terapeuta

Anna Wilk - Jędrachowicz

psycholog

 

Oddział posiada 10 miejsc.

 

Czym się zajmujemy?

- diagnozą i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia psychiczne.

Stosowane formy leczenia:

 • farmakoterapia,
 • psychoterapia indywidualna,
 • zajęcia terapii grupowej,
 • psychoedukacja,
 • biblioterapia,
 • zajęcia z zakresu edukacji i promocji zdrowia;
 • terapia zajęciowa (ludoterapia, arteterapia, nordic walking, zajęcia ruchowe, zajęcia relaksacyjne).

Informacja dla pacjentów:

w obu oddziałach prowadzona jest kolejka oczekujących na przyjęcie. Pacjent powinien zgłosić się osobiście ze skierowaniem, które ważne jest dwa tygodnie od daty wystawienia.

Po konsultacji lekarskiej pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących na przyjęcie.

 

 

Nazwa Oddziału:

Telefony:

 • - dyżurka pielęgniarek
 • - izba przyjęć
 • - oddziałowa
 • - lekarz kierujący oddziałem
 • - pokój lekarski
 • - sekretariat

Lokalizacja: Budynek …. Piętro ….

Liczba łóżek:

Lekarz kierujący oddziałem:

Pielęgniarka oddziałowa:

Kadra lekarska:

(imię i nazwisko)

Terminy i zasady udzielania informacji o stanie pacjenta

Czas odwiedzin

Kolejki oczekujących na co są prowadzone i pod jakim numerem telefonu

Wypisy, termin wydania, zasady  ,kto  odbiera

Poradnia (czy jest prowadzona?)

Zakres udzielanych świadczeń w oddziale

Ważne informacje