Nazwa Oddziału: Oddział Rehabilitacyjny

Telefony:

 • 76 72-11-430 - dyżurka pielęgniarek
 • 76 72-11-436 - oddziałowa
 • 76 72-11-431 - lekarz kierujący oddziałem
 • 76 72-11-482 - sekretariat
 • 76 72-11-651 - kierownik zespołu rehabilitantów
 • 76 72-11-658 - sala gimnastyczna

Lokalizacja: Budynek A. Piętro 4.

Liczba łóżek: 15

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Ryszard Mruszczyk

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Kaczan

Kadra oddziału: Lekarz kierujący oddziałem, zespół rehabilitantów,  zespół pielęgniarski, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy

Terminy i zasady udzielania informacji: lekarz kierujący oddziałem - codziennie od 12 do 14, w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu

Przyjęcia na oddział:

Pacjenci są przyjmowani na rehabilitację w podostrej fazie choroby oraz na rehabilitację przewlekłą zgodnie z warunkami NFZ; pacjenci zgłaszający się do przyjęcia, są wpisywani do kolejki, osobnej dla pacjentów na rehabilitacje neurologiczną wczesną i przewlekłą; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i stan pacjenta; telefon pod którym można zgłaszać pacjentów do oddziału: 76 72-11-436.
Skierowania do Oddziału akceptowane przez NFZ pacjentów starających się o rehabilitację wczesną
Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Karty informacyjne z leczenia szpitalnego są  wydawane pacjentowi w dniu wypisu, po uzupełnieniu przez pacjenta wpisów w historii choroby kończących leczenie.

Poradnia (czy jest prowadzona?)

Zakres udzielanych świadczeń w oddziale: rehabilitacja neurologiczna
Kody schorzeń wg ICD-9 z którymi pacjenci mogą być przyjęci na Oddział wg umowy z NFZ
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi RNM
ICD-10

 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
 • G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
 • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
 • I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
 • I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
 • I69.3 Następstwa zawału mózgu
 • I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
 • I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
 • T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
 • T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
 • T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
 • T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi RNR

 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
 • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
 • G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe
 • G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
 • G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.4 Zespół ogona końskiego
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
 • M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe RNO
 • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
 • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
 • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
 • M62.4 Przykurcz mięśni
 • M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
 • T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
 • T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
 • T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
 • T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
 • T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
 • T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
 • T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
 • T93.1 Następstwa złamania kości udowej
 • T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
 • T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
 • T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
 • T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
 • T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
 • T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
 • T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
 • T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła ( o ile pacjent był wcześniej leczony szpitalnie z ww powodów)chorzy po przebytej rehabilitacji w grupach: RNM01, RNM02, RNR01, RNR02, RNO01, RNO02, którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (ze skierowaniem z oddziału rehabilitacji neurologicznej).
Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
 • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
 • G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
 • G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
 • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
 • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
 • G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
 • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
 • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
 • G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
 • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
 • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
 • G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
 • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
 • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
 • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
 • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
 • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
 • G83.4 Zespół ogona końskiego
 • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
 • I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
 • I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
 • I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
 • I69.3 Następstwa zawału mózgu
 • I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
 • I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
 • M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
 • M62.4 Przykurcz mięśni
 • M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
 • R25.2 Kurcz i spazm
 • T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
 • T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
 • T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
 • T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
 • T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
 • T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
 • T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
 • T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
 • T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
 • T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
 • T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
 • T93.1 Następstwa złamania kości udowej
 • T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
 • T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
 • T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
 • T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
 • T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
 • T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
 • T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
 • T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych

Pacjenci ze schorzeniami innymi niż wymienione lub ze skierowaniem z jednostek innych niż wymienione, nie mogą być przyjęci do Oddziału z uwagi na brak możliwości refundacji leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Ważne informacje

Zespół Fizjoterapeutów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Mazepa Maria - Specjalista Fizjoterapii Kierownik Zespołu Rehabilitantów
Magdalena Bagińska- Młodszy asystent
Radosław Seredyszyn – Młodszy asystent
Gromek Anna – Młodszy asystent
Jarosław Szkudlrek - Młodszy asystent
Sylwia Kolmer – Młodszy asystent
Sylwia Łyszkowska  - Młodszy asystent
Gabriela Malinowska - Młodszy asystent
Ewelina Ostrowska - Młodszy asystent
Katarzyna Sawko – Młodszy asystent
Beata Sowa - Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Zachajusz – Młodszy asystent
Magdalena Zakrawacz - Młodszy asystent

Opis Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Personel uczestniczy w licznych kursach, systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe z zakresu rehabilitacji nowoczesnych metod i technik leczenia schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego. Fizjoterapeuci Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zajmują się kompleksową rehabilitacją pacjentów szpitalnych z wykorzystaniem wielu technik neurofizjologicznych m in metodą Pnf , Bobath, metodą Mc Kenzie, Terapią Manualną, Kinesiotapingu  i innymi .
Zadaniem oddziału jest prowadzenie leczenia usprawniającego pacjentów, którzy wymagają wczesnej rehabilitacji jako integralnej części leczenia szpitalnego, zmniejszenie dysfunkcji spowodowanej deficytem mózgowym jak również przywrócenie najwyższego na danym etapie poziomu sprawności funkcjonalnej.

Bazę zabiegową Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej stanowi:

 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Stanowisko pracy przy łóżkowej w oddziałach szpitalnych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Fizykoterapia
• Zabiegi z zakresu światłolecznictwa
- naświetlania lampą Solux
- naświetlania lampą Solaris

Zabiegi z zakresu laseroterapii
Zabiegi z zakresu elektroterapii
- zabiegi prądami diadynamicznymi
- zabiegi prądami interferencyjnymi
- zabiegi prądami stałymi
- galwanizacja
- jonoforeza
- zabiegi Tens
- elektrostymulacja
- tono liza
- zabiegi prądami Kotz
- ultradźwięki
- fonoforeza
- magnetoterapia

Kinezyterapia

Oddział zajmuje się kompleksową rehabilitacją , diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• rehabilitacji po udarach
• chorób demielinizacyjnych
• chorób nerwowo-mięśniowych
• leczenie po urazach, złamaniach
• usprawnianie po zabiegach ortopedycznych
• rehabilitacją pooperacyjną
• rehabilitacją w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów
• rehabilitacja po zawałach mięśnia sercowego, zabiegach kardiochirurgicznych