PUNKT SZCZEPIEŃ Z GABINETEM ZABIEGOWYM
GABINET PRZY PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH pok. 158
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 - 14      
TELEFON: 767211628

Jedynym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym  i ich  groźnym powikłaniom jest szczepienie, które  zwiększa odporność na zakażenia poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny.
Szczepienie jest jednym z elementów profilaktyki zdrowotnej

Lekarz kwalifikujący do szczepień - Ryszard Kępa  Specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka licencjonowana, uprawniona do wykonywania szczepień -   Bogusława Patrzałek

Oferta szczepień:   przeciwko  Wirusowemu zapaleniu wątroby typu  A
                               przeciwko  Wirusowemu zapaleniu wątroby typu  B
                               przeciwko   grypie
                               przeciwko   kleszczowemu zapaleniu mózgu
                               przeciwko   wściekliźnie
                               przeciwko   meningokokom
                               przeciwko   pneumokokom
                               przeciwko   tężcowi

Ceny szczepionek wg cennika obowiązującego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Istnieje możliwość wykonania szczepień  w zakładach pracy   po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu.


 

ŻÓŁTA DEKADA- ZASZCZEP SIĘ PRZECIWKO WZW!
 
Szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby (WZW) typu A, tzw. żółtaczka pokarmowa !


Szczepienie jest jednym z najefektywniejszych sposobów zabezpieczenia się przed żółtaczką pokarmową.

Skuteczność szczepienia ocenia się na 95%


Składa się z dwóch dawek szczepionki przyjmowanych w odstępie 6-12 miesięcy.

Szerszych informacji można uzyskać pod numerami tel. 76 72-11-628


Szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaszczepienia się przeciwko
Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu.
 
(w cenę wliczona jest szczepionka, badanie lekarskie i szczepienie
cennik usług WSS w Legnicy - TUTAJ)
 

Szanowni Państwo,

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) - zwane także wczesnoletnim lub wiosenno-letnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo- rdzeniowych ,jest ostrą, sezonową wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze.

KZM wywoływane jest przez Flavirus z rodziny Togaviridae, zaliczany dawniej do grupy arbowirusów. W Europie występują dwa podtypy tego wirusa: zachodni, wywołujący środkowoeuropejskie zapalenie mózgu, oraz wschodni - bardziej wirulentny i częściej powodujący śmiertelny przebieg choroby, wywołujący rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu ..

W warunkach naturalnych głównym przenosicielem i rezerwuarem wirusów Flavi są kleszcze Wraz ze śliną zakażonego kleszcza wirus przedostaje się do organizmu gospodarza, którym przypadkowo może być człowiek. Warto podkreślić, że choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.

To choroba typowa dla obszarów Europy centralnej, wschodniej i północnej Azji a w szczególności w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Polsce, Szwajcarii, krajach byłego ZSRR oraz Skandynawii. W 1993 r nastąpił w wielu krajach Europy gwałtowny wzrost liczby zachorowań na KZM (w Polsce ponad 30-krotny). Zapadalność nadal jest wysoka. Jedynie w Austrii, gdzie w latach osiemdziesiątych notowano najwięcej przypadków KZM, dzięki masowym szczepieniom ochronnym udało się znacznie zredukować liczbę zachorowań. W Polsce, w ostatnich latach, odnotowano ją niemal we wszystkich regionach. Rocznie rozpoznaje się około 250 zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, co stanowi 1/3 wszystkich zapaleń mózgu. Od 1993 roku liczba zgłoszonych zachorowań pokaźnie wzrosła w porównaniu z okresem poprzednim i co roku zgłasza się od 181 do 267 przypadków.

W Polsce wystąpiły trzy ogniska kleszczowego zapalenia mózgu szerzące się drogą pokarmową przez picie mleka z zakażonych krów (woj. Olsztyńskie - 1974r) i mleka koziego (woj. Kieleckie - 1995r, woj. Wrocławskie - 1996r).

Choroba może mieć poważny przebieg i wymagać długiej hospitalizacji. Wielu pacjentów po jej przebyciu cierpi na długotrwałe zaburzenia neurologiczne. Śmiertelność w wyniku KZM
wynosi 1-2%.

W przypadkach klinicznie objawowych KZM ma najczęściej przebieg dwufazowy. Pierwsza faza trwa od 1 do 8 dni i odpowiada wiremii. Obserwuje się objawy grypopodobne: gorączkę, bóle stawowe, ogólne osłabienie, uczucie rozbicia, nieżyt górnych dróg oddechowych, mdłości, wymioty, a w niektórych przypadkach wysypkę. Po tej fazie następuje 1-20 dniowy okres bezobjawowy, po którym może wystąpić drugie stadium choroby, związane z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Tę fazę obserwuje się u około 10-30% pacjentów, którzy przebyli stadium grypopodobne. Najczęstszą i zarazem najlżejszą postać kliniczną stanowi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, występujące w 60% przypadków.

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych rozpoznaje się u 30% chorych, a zapalenie mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowi najcięższą postać - u 10%.

Do głównych powikłań KZM (u 35-59% chorujących) zalicza się neurologiczne objawy ubytkowe, porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych. Szczególnie często występują zaniki mięśni pasa barkowego oraz uszkodzenie móżdżku. Nierzadko obserwuje się także objawy psychiczne: zaburzenia świadomości, koncentracji, snu, depresję. Rekonwalescencja trwa długo, objawy neurologiczne ustępują powoli. Około 2% przypadków środkowoeuropejskiego zapalenia mózgu kończy się zgonem chorego.

W przypadku rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia przebieg choroby jest cięższy, a śmiertelność sięga 30%. Wszyscy chorzy podlegają hospitalizacji, zgłoszeniu i rejestracji.

W działaniach profilaktycznych niezmiernie istotne jest unikanie ekspozycji na zakażenie poprzez stosowanie metod ochrony osobistej przed ukłuciem przez kleszcza, takich jak: używanie odpowiedniej odzieży, stosowanie preparatów odstraszających (repelentów), wczesne i ostrożne usuwanie kleszczy ze skóry, gotowanie bądź pasteryzacja mleka pochodzącego od zwierząt z terenów endemicznych.

Obecnie najlepszą i najpewniejszą metodą zabezpieczenia przed KZM i jego następstwami jest przeprowadzenie pełnego cyklu szczepienia ochronnego. Specyficzna szczepionka jest dostępna na rynku od niemal 30 lat. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw kzm jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia osobom przebywającym na terenach endemicznych: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu w lasach wojsku, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Dla zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia niezbędne jest uodpornienie podstawowe przez podanie szczepionki - FSME-IMMUN Inject.

Żeby szczepionka działała pewnie i długo czasowo wykonywane jest trzy etapowe szczepienie a następnie szczepienie przypominające.

SCHEMAT SZCZEPIENIA

odpornienie
podstawowe
Dawka Odstęp czasu między podaniem
1 dawka 0,5 ml domięśniowo  
2 dawka 0,5 ml domięśniowo 1-3 m-ce po pierwszym szczepieniu
3 dawka 0,5 ml domięśniowo 9-12 m-cy po drugim szczepieniu
Dawka przypominająca 0,5 ml domięśniowo 3 lata od ostatniego szczepienia
 

Szczepienia można rozpocząć w dowolnej porze roku. Najlepiej zimą lub wiosną by uzyskać odporność jeszcze przed sezonem aktywności kleszczy.


SCHEMAT PRZYŚPIESZONY
- dla osób zgłaszających się do szczepienia wiosną lub latem

Uodpornienie
podstawowe
Dawka Odstęp czasu między podaniem
1 dawka 0,5 ml domięśniowo  
2 dawka
(zabezpieczenie na rok)
0,5 ml domięśniowo 14 dni po pierwszym szczepieniu
3 dawka 0,5 ml domięśniowo 9-12 m-cy po drugim szczepieniu
 

Ochrona przed zakażeniem po podaniu 3 dawek szczepionki utrzymuje się przez co najmniej 3 lata

Szczepienia są wykonywane przez Bogusławę Patrzałek, więcej informacji: tel. 76 72 11 628

 


ŻÓŁTA DEKADA- ZASZCZEP SIĘ PRZECIWKO WZW!

 

Szanowni Państwo,


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy prowadzi akcję szczepień przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.

Celem akcji jest popularyzacja szczepień ochronnych i uświadomienie zagrożeń, związanych z tą chorobą. To doskonała okazja do zaszczepienia się przeciwko żółtaczce!

Schemat szczepienia wygląda następująco:
I szczepienie
II szczepienie miesiąc po szczepieniu I
III szczepienie 6 miesięcy po szczepieniu I

Szerszych informacji można uzyskać pod numerami tel. 76 72-11-628

Szczepienie jest jedyną, skuteczną metodą zapobiegania WZW typu B!  
 
Taniej zapobiegać niż leczyć - dlatego warto zaszczepić się wcześniej!

 Szczepienia na Meningokoki, Zapalenie Opon Mózgowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaszczepienia się.
Szczepimy szczepionką NEISVAC,
(w cenę wliczona jest szczepionka, badanie lekarskie i szczepienie)

Szanowni Państwo,


Sepsa to uogólnione zakażenie całego organizmu, któremu towarzyszą zaburzenia pracy narządów i krzepnięcia krwi. Sepsę najczęściej wywołują bakterie, ale mogą to być także grzyby czy wirusy.

Ostatnie doniesienia prasowe nt. nagłych zgonów w przebiegu sepsy spowodowały wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko meningokokom .


Informacja dotycząca zakażeń meningokokowych

Choroba wywoływana jest przez G ujemne dwoinki Neisseria meningitidis przebiega w postaci sepsy i/lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przebieg zachorowania jest dość gwałtowny i może zakończyć się zgonem. Wg najnowszego meldunku PZH w styczniu i lutym tego roku zanotowano w Polsce ponad dwukrotnie więcej przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez menongokoki niż w analogicznym okresie 2003roku. Obserwuje się znaczny wzrost liczby zakażeń wywołanych przez meningokoki z grupy C, które częściej powodują sepsę z wyższą śmiertelnością. Na szczęście zakażeniom meningokokami grupy C i ich groźnym powikłaniom można skutecznie zapobiegać stosując nowoczesną szczepionkę.


MENINGOKOKI - SZCZEPIENIA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE


Zachorowania powodowane przez meningokoki mogą mieć gwałtowny przebieg. Zdarza się, że zupełnie zdrowy człowiek może w ciągu kilku godzin zacząć walczyć o życie. Szczególnie narażone na zakażenie są dzieci do 5 roku życia oraz młodzież w wieku 14-19 lat. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Prawie 10% chorych na zakażenie wywołane przez meningokoki grupy C umiera. U dalszych 20% chorych po przebyciu choroby pozostają trwałe uszkodzenia, takie jak: niedosłyszenie, uszkodzenie mózgu, ataki epileptyczne.


Szczepionki przeciw zakażeniom meningokokowym

Proponujemy szczepionkę nowej generacji o nazwie NEISVAC-C inaktywowaną (zabitą) firmy Baxter. Chroni przed zakażeniem meningokokami należącymi do typu C. Szczepionka może być stosowana u dzieci powyżej 2 miesiąca życia. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami niemowlętom w wieku od 2 do 12 miesięcy należy podać 3 dawki szczepionki, natomiast starsze dzieci i osoby dorosłe wystarcza zaszczepić pojedynczą dawką .

Udowodniono, że programy szczepień prowadzone z użyciem szczepionki koniugowanej obniża śmiertelność i zachorowalność.

Informacji udziela: Bogusława Patrzałek, tel. 76-72-11-628


NIEZWYKLE GROŹNE PNEUMOKOKI
Jak się bronić przed niebezpiecznymi bakteriami ?
Jedyną skuteczną formą obrony jest szczepienie ochronne

 

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy prowadzi szczepienia przeciw zakażeniom wywołanym przez pneumokoki.

Szerszych informacji można uzyskać pod numerami tel. 76 72-11-628

TANIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ - WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ !

Szczepienie jest jedyną, skuteczną metodą zapobiegania

Zalecane jest łączenie szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym ze szczepieniami przeciw grypie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż infekcje pneumokokowe stają się główną przyczyną zgonów. Pneumokoki powodują zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, mogą prowadzić do posocznicy czy też groźnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Bakterie są szczególnie groźne, ponieważ rozprzestrzeniają się drogą kropelkową.

Infekcje szczególnie zagrażają osobą w podeszłym wieku i dzieciom do 5 r.ż.
   1. Grupa ryzyka zakażeń pneumokokowych: wszystkie osoby po 65 r.ż.
   2. wszyscy pacjenci z chorobami :

  • przewlekłe choroby serca , płuc , wątroby , nerek
  • cukrzyca
  • choroba alkoholowa
  • osłabienie odporności
  • brak śledziony
  • choroba nowotworowa


Procedura szczepień:

U większości pacjentów do wytworzenia długotrwałej odporności wystarcza 1 dawka szczepionki.
W chwili obecnej zalecenia szczepień u zdrowych osób mówią o podaniu 1 dawki, dawka przypominająca wymagana jest u osób z osłabioną odpornością w okresie 3-5 lat od pierwszej.


Szczepionka jest bardzo skuteczna i odpowiedź poszczepienna utrzymuje się przez wiele lat.