Porady i Konsultacje Lekarskie  
Lp. Porada lekarska zwykła CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
1 Poradnia Alergologii Dziecięcej 70,00 zł
2 Poradnia Chirurgii Dziecięcej 80,00 zł
3 Poradnia Chorób Zakaźnych 70,00 zł
4 Poradnia Dermatologiczna 70,00 zł
5 Poradnia Hematologiczna 70,00 zł
6 Poradnia Kardiologiczna 90,00 zł
7 Poradnia Otolaryngologiczna 80,00 zł
8 Poradnia Nefrologiczna 70,00 zł
9 Poradnia Leczenia Bólu 70,00 zł
10 Poradnia Onkologiczna 70,00 zł
11 Poradnia Chirurgii Onkologicznej 80,00 zł
12 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 80,00 zł
13 Poradnia Neonatologiczna 80,00 zł
14 Poradnia Neurochirurgiczna 80,00 zł
15 Poradnia Urologiczna 80,00 zł
16 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 70,00 zł
17 Poradnia Logopedyczna 70,00 zł
18 Poradnia Chemioterapii 70,00 zł
19 Poradnia Medycyny Paliatywnej 70,00 zł
20 Poradnia POZ 70,00 zł
21 Poradnia Chirurgii Ogólnej 80,00 zł
22 Poradnia Okulistyczna 80,00 zł
23 Poradnia Leczenia Zeza 70,00 zł
24 Poradnia Leczenie Jaskry 70,00 zł
25 Poradnie Zdrowia Psychicznego 70,00 zł
26 Porada lekarska kontrolna-porada kontrolna obejmuje badanie przedmiotowe, analizę wyników, zalecenia 50,00 zł
Uwaga: Porady obejmują wywiad, badanie przedmiotowe, zalecenia. Porada nie obejmuje kosztu badań diagnostycznych  
Lp. Konsultacja lekarska  
1 Konsultacja w poradni specjalistycznej pacjentów hospitalizowanych w innych Zakładach Opieki Zdrowotnej -konsultacja obejmuje wywiad, badanie przedmiotowe, analizę dokumentacji i ocenę wyników laborat-diagnost, diagnozę, zalecenia. Uwaga! jeżeli konsultacji towarzyszy procedura zabiegowa, należy jej koszty doliczyć do kosztu konsultacji. 90,00 zł