Drukuj
cenniki
Odsłony: 3081
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej położnicy, związany z uczestnictwem przy porodzie. Opłata obejmuje: instruktaż dla osoby towarzyszącej i położnicy w zakresie zachowań podczas porodu, koszty odzieży jednorazowej ochronnej, koszty dobowego pobytu na oddziale (zużycie wody, prądu, materiałów sanitarnych) 24,60 zł Płatność uregulować należy z góry w kasie szpitala.
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Pobyt w szpitalu byłego pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego (po zakończonej hospitalizacji). Niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (z wyżywieniem). 90,00 zł / doba Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitalnej
Uwaga : Do ceny z pozycji 1 bedą doliczane koszty brutto zużytych na rzecz byłego pacjenta leków, materiałów medycznych, sprzętu medycznego i innie.  
OPŁATY ZA POBYT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PACJENTOWI  
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt wynikający z zalecenia lekarza  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi (bez korzystania z łóżka, bez wyżywienia). 10,00 zł / za pobyt do 3 dni Płatność uregulować należy z góry w kasie szpitala.
20,00 zł / za pobyt powyżej 3 dni
DODATKOWE OPŁATY

 
1 Wypożyczenie łóżka turystycznego, bez pościeli 5 zł/ doba Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
2 Wypożyczenie łóżka szpitalnego z pościelą 10 zł/ doba
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt bez zalecenia lekarza.  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi (bez korzystania z łóżka, bez wyżywienia). 12,30 zł / za pobyt do 3 dni Płatność uregulować należy z góry w kasie szpitala.
24,60 zł / za pobyt powyżej 3 dni
DODATKOWE OPŁATY
 
1 Wypożyczenie łóżka turystycznego, bez pościeli 6,15 zł / doba Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
2 Wypożyczenie łóżka szpitalnego z pościelą 12,30 zł / doba
       
POKOJE HOTELOWE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH ( Umiejscowienie - Budynek-J / Poziom 0 /Pokój nr 36 i 38)  
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt wynikający z zalecenia lekarza  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za dobę hotelową, bez wyżywienia (doba obejmuje 24 pełne godziny licząc od dnia udostępnienia) 20,00 zł / doba hotelowa Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
       
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt bez zalecenia lekarza.  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za dobę hotelową, bez wyżywienia (doba obejmuje 24 pełne godziny licząc od dnia udostępnienia) 24,60 zł / doba hotelowa Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.