LECZNICTWO SZPITALNE
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia  52,00 zł 
CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)  
1 Oddział Chorób Wewnętrznych I  
2 Oddział Chorób Wewnętrznych III z Pododdziałem Hepatologicznym  
3 Oddział Dermatologiczny  
4 Oddział Okulistyczny  
5 Oddział Otolaryngologiczny  
6 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym  
7 Oddział Ginekologiczno-Położniczy  
8 Oddział Neurochirurgiczny  
9 Oddział Neonatologiczny  
10 Pododdział Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci  
11 Oddział Kardiologiczny i Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  
12 Oddział Urologiczny  
13 Oddział Chirurgiczny Ogólny I i II  
14 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
15 Oddział Hematologiczny  
16 Oddział Hematologiczny - Chemioterapia - Hospitalizacja w zakresie skojarzonym (bez leków)*  
17 Oddział Hematologiczny - Programy terapeutyczne (bez leków)*  
18 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  
19 Oddział Chirurgiczny dla Dzieci  
20 Oddział Pediatryczny  
21 Oddział Chirurgii Onkologicznej  
22 Oddział Pulmonologii  
23 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
24 Pobyt jednodniowy w Ambulatorium Chemioterapii (bez leków)*  
* Do w/w rozliczeń hospitalizacji należy doliczyć koszty zaordynowanych leków po cenie zakupu.

Oddziały rozliczane osobodniami.  
1 Oddział Medycyny Paliatywnej 220,00 zł
2 Oddział Psychiatryczny Ogólny 150,00 zł