Drukuj
cenniki
Odsłony: 2705
POZOSTAŁE USŁUGI
LP NAZWA ODDZIAŁU
CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
1 KSEROKOPIA - 1 strony dokumentacji medycznej - Opłata w wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych A3 0,60 zł - 1 strona / brutto
A4 0,50 zł - 1 strona / brutto
2 Sporządzenie duplikatu , wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - opłata w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
6,40 zł- 1 strona brutto
3 Wystawienie zaświadczenia lekarskiego (w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 164, poz 1027 z póżn. zm. ) 50 zł / brutto
4 Koszty przesłania dokmentacji medycznej drogą pocztową ( dla osób / instytucji uprawnionych ) poprzedzone każdorazowym ważeniem. Opłata zgodna z taryfikatorem Poczty Polskiej . W przypadku braku możliwości zważenia stosujemy średnią opłatę. Według taryfikatora Poczty Polskiej
5 Wynajęcie Sali Konferencyjnej (audiowizualna) 70,00 zł brutto / godzinę
6 Wynajem powierzchni na organizowanie stoisk kiermaszowych 30 zł brutto / za 1mkw
7 Usługi transportu sanitarnego zewnętrznego ( przewóz osób , krwi, materiałów do badań) CENA BRUTTO (usługi ZWOLNIONE z VAT, ZWIĄZANE z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) 3,00zł - za 1km 20,00zł - za 1rbg pracy zespołu wyjazdowego (kierowca + sanitriusz)
8 Usługi transportu na terenie szpitala. 30 zł/ brutto za 1 rbg pracownika
9 Opłata parkingowa 3zł - brutto / wjazd na teren parkingu Szpitala
         
  Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oferuje :  
  1. Wynajem powierzchni użytkowej / pomieszczeń na działalność medyczną i niemedyczną.  
  2. Wynajem gruntów na terenie Szpitala.  
  3. Wynajem powierzchni w celu zamieszczania reklam w budynkach i na gruntach.