SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W TRYBIE NAGŁYM
L.P PROCEDURA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
  PORADY I POBYTY
1 PORADA I BADANIE LEKARSKIE [wszyskie specjalności] 77,00 zł
2 PRZYJĘCIE DO SZPITALA - czynności administracyjne 44,00 zł
3 PORADA PIELĘGNIARSKA - WYKONANIE POMIARU GLIKEMII PRZY UŻYCIU GLUKOMETRU 18,00 zł
4 PORADA PIELĘGNIARSKA POMIAR PARAMETRÓW : RR,TĘTNA,TEMPERATURY 18,00 zł
5 BADANIE EKG ( z opisem) 40,00 zł
6 POBYT PACJENTA W SOR (OSOBODZIEŃ BEZ MONITOROWANIA) z podstawowymi badaniami (morfologia, mocz - badanie ogólne, cukier,jonogram,mocznik, Ekg) , pozostała diagnostyka i terapia wg cennika. 704,00 zł
7 POBYT PACJENTA W SOR (OSOBODZIEŃ Z MONITOROWANIEM) z podstawowymi badaniami (morfologia, mocz - badanie ogolne, cukier,jonogram,mocznik, Ekg) , pozostała diagnostyka i terapia wg cennika. 825,00 zł
8 OBSERWACJA I OPIEKA LEKARSKA I PIELENIARSKA NAD CHORYM LECZONYM AMBULATORYJNIE POWYŻEJ 1 GODZINY MAX. DO 12 GODZIN (za każda godzinę) 44,00 zł
ZABIEGI RATUNKOWE
1 KONIKOTOMIA RATUNKOWA 1 320,00 zł
2 TRACHEOSTOMIA CZASOWA ( z kosztem rurki tracheostomijnaej ) 440,00 zł
3 POSTĘPOWANIE REANIMACYJNE ALS 1 250,00 zł
4 POSTĘPOWANIE REANIMACYJNE BLS 550,00 zł
5 DRENAŻ OPŁUCNEJ KL.PIERSIOWEJ 600,00 zł
6 TAMPONADA KRWAWIEŃ Z PRZEŁYKU - WPROWADZENIE SONDY SENGSTAKENA 450,00 zł
7 NEBULIZACJA / INHALACJA / ( z podaniem leku ) 40,00 zł
ZAOPATRZENIE RAN I OPATRUNKI
8 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W ZNIECZULENIEM MIEJSCOWYM - RANA DUŻA 190,00 zł
9 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W ZNIECZULENIEM MIEJSCOWYM- RANA MAŁA 100,00 zł
10 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ -PRZYLEPCE CHIRURGICZNE [STERI-STRIP] 44,00 zł
11 ZAŁOŻENIE /ZMIANA/OPATRUNKU NA RANĘ MAŁĄ [BEZ SZYCIA] 44,00 zł
12 ZAŁOŻENIE /ZMIANA/OPATRUNKU NA RANĘ DUŻĄ [BEZ SZYCIA] 55,00 zł
13 OCZYSZCZENIE RANY - ZAKAŻENIA,OPARZENIA [ZAŁOŻENIE LUB ZMIANA OPATRUNKU] 100,00 zł
14 OCZYSZCZENIE RANY -WYCIĘCIE MARTWICY Z OPARZENIA [ZAŁOŻENIE LUB ZMIANA OPATRUNKU] 135,00 zł
ZABIEGI RÓŻNE
1 BLOKADA DOSTAWOWA / OKOŁOŻEBROWA Z PODANIEM LEKU 90,00 zł
2 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA Z NASTAWIENIEM ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY 220,00 zł
3 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA Z SZYCIEM ZĘBODOŁU TAMUJACEGO KRWAWIENIE 200,00 zł
4 PUNKCJA STAWU ŁOKCIOWEGO/KOLANOWEGO 90,00 zł
5 PUNKCJA STAWU ŁOKCIOWEGO/KOLANOWEGO Z PODANIEM LEKU DOSTAWOWO 110,00 zł
6 USUNIĘCIE PAZNOKCIA 70,00 zł
7 USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z ODBYTU 80,00 zł
8 PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO [przezskórna nadłonowa cystostomia] 275,00 zł
9 WPROWADZENIE NA STAŁE CEWNIKA DO PĘCHERZA MOCZOWEGO 90,00 zł
10 WPROWADZENIE SONDY DO ŻOŁĄDKA W CELU ODBARCZENIA 90,00 zł
11 WPROWADZENIE SONDY SENGSTAKENA 450,00 zł
12 PŁUKANIE/ODBARCZENIE ŻOŁĄDKA 120,00 zł
13 PŁUKANIE ŻOŁĄDKA Z INTUBACJĄ 220,00 zł
14 LEWATYWA 60,00 zł
15 WLEWKA DOODBYTNICZA Z RECTANALU 60,00 zł
INIEKCJE  
1 PODANIE LEKU -POSKÓRNE [cena nie zawiera kosztu leku] 20,00 zł
2 PODANIE LEKU - DOMIĘŚNIOWO [cena nie zawiera kosztu leku] 20,00 zł
3 PODANIE LEKU - DOŻYLNIE [cena nei zawiera kosztu leku] 25,00 zł
4 POBRANIE KRWI DO BADANIA 25,00 zł
5 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA DOMIĘŚNIOWA 30,00 zł
6 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA DOŻYLNA 40,00 zł
7 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA WE WLEWIE KROPLOWYM 50,00 zł
8 WYKONANIE PRÓB UCZULENIOWYCH (PENICYLINA ) Z ODCZYTEM 35,00 zł
9 PODANIE ANTYTOKSYNY PRZECIW JADOWI ŻMIJI 500,00 zł
10 PODANIE ANATOKSYNY TĘŻCOWEJ 50,00 zł
11 ZAŁOŻENIE KANIULI DOŻYLNEJ-VENFLONU [BEZ WLEWU] 25,00 zł
12 WLEW DOŻYLNY Z VENFLONEM [BEZ LEKU] 35,00 zł
UNIERUCHOIMIENIE GIPSOWE  
1 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA [ZŁAMANIA] Z ZAŁOŻENIEM UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM [kości palców,ręki,nadgarstka,stawu skokowego] 135,00 zł
2 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA [ZŁAMANIA] Z ZAŁOŻENIEM UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM [kości ramienia,barku,podudzia] 155,00 zł
3 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA BEZ UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM 55,00 zł
4 ZAŁOŻENIE KOŁNIERZA SZYJNEGO [MIĘKKI TYPU SCHANZA] 44,00 zł
5 ZAŁOŻENIE LONGETY GIPSOWEJ [RAMIENNEJ] 80,00 zł
6 ZAŁOŻENIE LONGETY GIPSOWEJ [RĘKA,PRZEDRAMIE,STOPA] 80,00 zł
7 ZAŁOŻENIE SZYNY ZIMERA 30,00 zł
8 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO [PRZEDRAMIENNEGO] 70,00 zł
9 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO [RAMIENNEGO] 110,00 zł
10 ZAŁOŻENIE BUTA GIPSOWEGO 100,00 zł
11 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO UDOWEGO 120,00 zł
12 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO DESOULTA 135,00 zł
13 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO - ÓSEMKI 80,00 zł
INNE  
1 USUNIĘCIE KLESZCZA 60,00 zł
2 ZAŁOŻENIE CZEPCA P/WSZAWICZEGO 80,00 zł
3 KĄPIEL CHOREGO ( TOALETA CIAŁA I INNE ZABIEGI HIGIENICZNE) 250,00 zł
4 BADANIE ZAWARTOŚCI ETANOLU W SUROWICY KRWI W CELU DIAGNOSTYCZNYM 60,00 zł
5 ODTRUWANIE POALKOHOLOWE DO 12 GODZIN 350,00 zł
6 ODTRUWANIE POALKOHOLOWE POWYŻEJ 12 GODZIN DO 24 GODZIN 450,00 zł
UWAGA : Cena pakietów unieruchomienia gipsowego nie obejmuje kosztów diagnostyki obrazowej