Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Poradniach Specjalistycznych Szpitala do roku 1997.

Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 7 września 2018 r. w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5.

Młodzież z Koła Wolontariatu prowadzonego przez Panią Halinę Nowak w Gimnazjum nr 1 w Legnicy odwiedziła małych pacjentów z oddziałów pediatrycznego i chirurgii dla dzieci w naszym szpitalu. Podobnie jak przed rokiem poza podarunkiem w postaci pluszaków dla małych pacjentów gimnazjaliści zaprezentowali dzieciom program artystyczny.

Blisko 250 ciężarnych kobiet korzysta rocznie ze Szkoły Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć obejmujących 8 lub 20 spotkań. Mogą w nich uczestniczyć także osoby towarzyszące. W ramach szpitala szkoła prowadzona jest od 2014 r.  

- Zapisy na bezpłatne zajęcia prowadzone są z kilkutygodniowym wyprzedzeniem - mówi Grażyna Sokołowska ze Szkoły Rodzenia w WSS. - Spotkania odbywają się w formie kursów krótkich i długich w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Mają charakter bezpośredni - wykładów i prezentacji z dyskusją uczestników. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szkoła organizuje kursy krótsze i dłuższe.

Nasz szpital znalazł się na drugim miejscu na Dolnym Śląsku, po Dolnośląskim Centrum Onkologii, pod względem ilości leczonych pacjentów onkologicznych. Na samym oddziale chirurgii onkologicznej wykonywanych jest ok. 1000 zabiegów rocznie.

 - W onkologii pacjent sam wybiera ośrodek, w którym ma być leczony – informuje dr n. med. Andrzej Hap z-ca Dyrektora ds. Medycznych, lekarz specjalista chirurgii onkologicznej - cieszymy się że pacjenci doceniają nasz szpital w zakresie onkologii. Jest to zasługa całego personelu chirurgii onkologicznej, chemioterapii, radioterapii, neurochirurgii, urologii czy interny.