"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Chirurgii Onkologicznej

Oddział  Chirurgii Onkologicznej

Telefony
767211940  lekarz kierujący oddziałem
767211192   sekretariat
767211193  gabinet lekarski
767211194 pielęgniarka oddziałowa
767211190  dyżurka pielęgniarska

Kadra

dr n. med. Tomasz Bojarowski lekarz kierujący oddziałem
Andrzej Ziarkiewicz specjalista  chirurgii onkologicznej
Ryszard Fenc specjalista  chirurgii onkologicznej
dr n. med. Andrzej Hap specjalista  chirurgii onkologicznej
Zbigniew Malinowski specjalista  chirurgii ogólnej
Grzegorz Bojarowski specjalista  chirurgii ogólnej
dr n. med. Radosław Tarkowski specjalista  chirurgii onkologicznej
Bartłomiej Pałka  lekarz rezydent

oddziałowa – Jolanta Kuczyk,  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

W oddziale  wykonywany jest pełen  zakres   zabiegów  w przebiegu   nowotworów  złośliwych i  łagodnych. Oddział  współpracuje z  Klubem  kobiet po mastektomii "Agata"
Pacjenci przed i po zabiegu otoczeni są  wysokospecjalistyczną opieką  zespołu  terapeutycznego  w skład  którego  wchodzą  chirurdzy, onkolodzy,pielęgniarki, rehabilitanci oraz  wolontariusze z klubu "Agata"
Pozwala  to pacjentom i ich najbliższym  odnaleźć  się  w nowej  sytuacji i przyspiesza powrót  do zdrowia .
Lokalizacja
Mały budynek / C/ - parter -wejście obok wjazdu karetek

Liczba  łóżek 17
Termin i zasady udzielania  informacji
Codziennie w godzinach 13.30.-14.30
Informacji udziela  lekarz   kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący, osobie  upoważnionej przez pacjenta.

Nie udzielamy  informacji telefonicznej.

Czas odwiedzin
w godz 13.00.-18.00
Kolejki OCZEKUJĄCYCH
Kolejka prowadzona dla wszystkich pacjentów, po wcześniejszej  konsultacji w Poradni Chirurgii Onkologicznej i ustaleniu  daty przyjęcia i zabiegu  na oddział.
Nie prowadzimy telefonicznych  zapisów.

Wypisy:
Wypisy wydawane w dniu wyjścia pacjenta  w sekretariacie  oddziału. .
Odbiór osobisty pacjenta lub osoby upoważnionej  w historii choroby .

Ważne Informacje
Wynik badania  histopatologicznego  wydawany w  wyznaczonym terminie w sekretariacie  po wcześniejszym potwierdzeniu  telefonicznym , pacjentowi lub osobie upoważnionej.

Poradnie
telefon Poradnia Chirurgi Onkologicznej i Onkologiczna
767211710
czynne od poniedziałku do piątku  w godz  09.00-13.00
Kadra
 dr n. med Tomasz Bojarowski  , specjalista  chirurgii onkologicznej
 lek .med Andrzej Ziarkiewicz  - specjalista  chirurgii onkologicznej
 lek .med  Ryszard Fenc - specjalista  chirurgii onkologicznej i specjalista chirurgii  ogólnej
dr n. med Andrzej Hap -   specjalista  chirurgii onkologicznej i specjalista chirurgii  ogólnej

Kadra  pielęgniarska
Barbara Golicz        specjalistka pielęgniarstwa  chirurgicznego ,mgr pielęgniarstwa
Bożena Kosmalska  specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego


Lokalizacja
Mały budynek / C/ - parter -wejście od  parkingu

Do  Poradni  pacjenci przyjmowani bez  skierowania

telefon Rejestracja
76 72-11-700
w godzinach 07.00 -12.00

Kolejki:
Kolejka prowadzona dla wszystkich pacjentów.
Nie prowadzimy telefonicznych  zapisów.

Wynik badania  histopatologicznego  wydawany  przez lekarza , pacjentowi  w czasie wizyty lekarskiej.

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag