Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Nowy ambulans P dla pacjentów naszego szpitala

Ambulans będzie służył do przewożenia ciężko chorych pacjentów z Legnicy do placówek medycznych o wyższej referencyjności.

Coraz bliżej 40 tysięcy szczepień

37270 szczepień przeciwko COVID-19 wykonali pracownicy naszego szpitala od grudnia do 8 czerwca

Co dalej z COVID-19?

Co dalej z COVID-19? - Tego dzisiaj na świecie nikt nie wie. Niewątpliwie jest lepiej, ale musimy być przygotowani na dalsze działania – mówi Ryszard Kępa,  lekarz kierującym Oddziałem chorób wewnętrznych i zakaźnych i szpitalem tymczasowym w naszym szpitalu.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, tel. 76 72 11 000 (centrala telefoniczna).

2) Z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpital.legnica.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia szpitala oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje:
- monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, oddział psychiatryczny ogólny (odcinek zamknięty), prosektorium oraz windy, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych;
- monitoring dostępu: wejście do serwerowni.

4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 16 do 46 dni.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

10) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie szpitala. Na terenie szpitala znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.