Trwa przenoszenie szpitalnych przychodni na czas remontu związanego z realizacją projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

O nowej lokalizacji poszczególnych przychodni informuje tablica umieszczona przy wejściu głównym po lewej stronie.

Nowe tymczasowe miejsca znalazły przychodnie neurologiczne dla dorosłych i dzieci oraz alergologiczna, które mieszczą się w budynku 1A na 3 piętrze, w holu przed oddziałem otorynolaryngologicznym. Poradnia urologiczna znajduje się przy oddziale urologicznym na 6 piętrze.

W holu budynku 1A na 3 piętrze zlokalizowano gabinet masażu leczniczego oraz centrum opieki pielęgniarskiej i położniczej Familia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uczestniczy od lutego w ministerialnym programie pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Pilotaż ten wdrażany jest w dwóch województwach w Polsce – dolnośląskim i świętokrzyskim. Jego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie obu województw.

- Pilotażem mogą zostać objęci pacjenci, u których w okresie realizacji programu rozpoznano nowotwór złośliwy: gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego lub płuca - wyjaśnia Krystyna Barcik, dyrektor szpitala. - Wojewódzkim ośrodkiem koordynującym akcję w naszym regionie jest  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pod nim utworzona jest sieć ośrodków współpracujących II i I poziomu.

Trwa przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby przychodni specjalistycznych. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. W ramach pierwszego etapu roboty budowlane prowadzone są na parterze południowo-wschodniego narożnika szpitalnego kompleksu - od strony ul. Iwaszkiewicza (budynek 1H i 1C).

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” za ok. 9,5 mln zł.

Od  4 lutego do odwołania, w związku z sytuacją epidemiologiczną na Dolnym Śląsku (wzrost zachorowań na grypę) wprowadza się zakaz odwiedzin w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

W pojedynczych - szczególnych i uzasadnionych przypadkach decyzję o odwiedzinach podejmuje ordynator lub lekarz prowadzący  (dyżurujący). Jednocześnie przypomina się:

1. okres od ok. 2 dni przed pojawieniem się grypy do 7 dni po chorobie to okres zakaźny

2. środkami zapobiegawczymi są m.in.: mycie i dezynfekcja rąk, zasłanianie ust podczas kichania, kaszlu, unikanie skupisk ludzkich.

 

 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka mali pacjenci oddziałów dziecięcych, korzystający ze świetlicy przyszpitalnej, mogli spotkać się wspólnie w bibliotece szpitalnej i wykonać laurki dla swoich ukochanych babć i dziadków. W tę pracę włożyli całe swoje serce, dziękując za miłość otrzymywaną na co dzień od seniorów swoich rodzin.

Ale to nie jedyne wydarzenie, w którym brali udział najmłodsi pacjenci. Nieco wcześniej „na małej scenie”, czyli w szpitalnym korytarzu oddziału chirurgicznego dla dzieci, opowiedziano historię znaną od ponad 2000 lat. Ponieważ jednak robili to artyści Teatrzyku NaJdziejowego, opowieść ta była powodem do refleksji nad współczesnością.