Na oddziale medycyny paliatywnej naszego szpitala miało miejsce spotkanie z wolontariuszami, którzy na co dzień pomagają pacjentom i pracownikom tego oddziału. Wzięli w nim udział dyrektor Krystyna Barcik, kapelan szpitala ks. Roman Raczak, ordynator dr Mariusz Końka, lekarz oddziału dr Beata Kowalska, pielęgniarka oddziałowa Grażyna Kaźmierczak, pracownicy oddziału oraz wolontariusze.

Celem obchodów jest uhonorowanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności poświęcone innym ludziom.

 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej naszego szpitala rozpoczyna działalność. Od 29.11 przyjmuje pierwszych pacjentów. W uroczystym otwarciu oddziału, które odbyło się 28. listopada wziął udział wicemarszałek Marcin  Krzyżanowski oraz przedstawiciele współpracujących ze szpitalem jednostek służby zdrowia i instytucji.

Zdaniem marszałka Krzyżanowskiego nowy oddział ma bardzo duże znaczenie dla regionu legnickiego i centralnej części województwa, albowiem - jak stwierdził - nie może być zrównoważonego rozwoju całego regionu bez jednakowego dostępu do usług medycznych. Podkreślił również, że szpital jest w trakcie kontynuacji kilku istotnych projektów, które poprawią jakość obsługi pacjentów.

Trwa przebudowa części parterowej szpitala w budynku 1H i 1C. Już w przyszłym roku, w tych zmodernizowanych pomieszczeniach, rozpoczną działalność przychodnie specjalistyczne. Prace te są efektem realizacji projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

Wartość projektu wynosi ok. 9,5 mln zł. W kwocie tej wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł, natomiast pozostałą część wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pani Beata Maćkowiak, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, otrzymała Amicus Librorum - odznaczenie nadawane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zasłużonym i aktywnie działającym na rzecz biblioteki czytelnikom.

Wniosek o jego przyznanie zgłosiła Anna Pulchny, bibliotekarka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Jak napisała w słowie motywacyjnym: pani doktor nie tylko ratuje życie pacjentów, ale również reanimuje księgozbiór szpitalny, przekazując do szpitalnej biblioteki niezwykle cenne nowości wydawnicze.

Trwają ostatnie prace przed otwarciem nowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. W wyremontowanych pomieszczeniach układane już są nowe materace, kołdry i poduszki dla pacjentów.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej będzie docelowo dysponował 28 łóżkami. Mogą z niego   korzystać osoby po zawałach serca. Oddział poszerza ofertę usług medycznych naszej placówki w bardzo istotnym zakresie dla pacjentów.