Dzięki uprzejmości prezesa zarządu firmy Steam sp. z o.o. Pana Sebastiana Sadowskiego dzieci hospitalizowane na oddziale pediatrycznym i oddziale chirurgicznym dla dzieci otrzymały słodkie upominki.

W imieniu naszych najmłodszych podopiecznych dziękujemy.

Kluczyki do nowego ambulansu przekazał prezes działającej przy szpitalu Fundacji Otwarte Serce dr Rafał Pilch. Na konto tej Fundacji wpłynęły darowizny od firm, instytucji, samorządów oraz prywatnych darczyńców z regionu legnickiego.
- Pacjenci, ludzie dobrej woli do dnia dzisiejszego nas wspierają przekazując od dobrego słowa, poprzez drobne wpłaty, aż po duże kwoty. Wszystkim- wielkie dzięki!- mówiła Anna Płotnicka- Mieloch, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Wciąż dociera do naszego szpitala wszelkiego rodzaju pomoc w tym również finansowa. Legnickie firmy i osoby prywatne przekazują szpitalowi datki pieniężne na dedykowane do tego celu konto lub na rachunek szpitalnej fundacji. Ostatnio wpłynęła bardzo wysoka kwota ofiarowana przez legnickie przedsiębiorstwo MyVita z siedzibą przy ul. Nowodworskiej. Dziękujemy za przekazane 12000 zł. Wkrótce będziemy informowali o przeznaczeniu tych środków. Jeszcze raz pragniemy wyrazić wdzięczność za wyjątkową hojność.
 

Już trzeci raz otrzymujemy darowiznę od Zakładu Produkcji Katalizatorów BASF ze Środy Śląskiej. Przed kilkoma tygodniami BASF sfinansował nam połowę kosztu zakupu karetki następnie przekazał personelowi naszego szpitala 400 szt okularów ochronnych.

Tym razem otrzymaliśmy 80 wysokospecjalistycznych kombinezonów o wartości ponad 7000 zł. BASF Polska jest naszym najhojniejszym darczyńcą. Bardzo dziękujemy za ofiarność. Wasza odpowiedzialność i dojrzałość biznesowa jest na najwyższym poziomie.