Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji Legnickiej przekazał nam list z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, za który bardzo dziękujemy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dziękujemy również Księdzu Biskupowi za pomoc materialną, którą otrzymaliśmy. Przekazane przez Diecezję Legnicką 10 000 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla personelu szpitala.

 

Szanowne Pacjentki pododdziału położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, przypominamy o wstrzymaniu do odwołania porodów rodzinnych ze względów epidemiologicznych.

Narodziny dziecka są momentem wyjątkowym. Często w tym wydarzeniu chciałby uczestniczyć również przyszły tata. Niestety przyczyny organizacyjno-epidemiologiczne nie pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie porodów z udziałem obojga rodziców. Troska o inne pacjentki oraz personel wymogła podjęcie takiej decyzji, której podstawą jest zredukowanie do minimum liczby osób jakie wchodzą na teren oddziałów szpitalnych oraz bloku porodowego. Jesteśmy pewni, że spotka się ona z Państwa zrozumieniem i akceptacją.

Zapewniamy, że kiedy tylko sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli, przywrócimy możliwość prowadzenia porodów rodzinnych na terenie naszej placówki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby). Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych  z roku 1997.
Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 20-05-2020r. po uprzednim złożeniu wniosku  w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  ul. Iwaszkiewicza 5.

Mamy dobre informacje! Dwóch pacjentów naszego szpitala, u których potwierdzono koronawirusa, pokonało COVID-19 i wyzdrowiało.

Nie wzrosła również liczba pacjentów hospitalizowanych w tymczasowym oddziale zakaźnym, która od wielu dni utrzymuje się na poziomie 15-16 osób. Na oddziale wciąż jest wolnych 29 sal.

Po raz kolejny bardzo dziękujemy Zakładowi Produkcji Katalizatorów BASF ze Środy Śląskiej, który przed kilkoma tygodniami sfinansował nam połowę kosztu zakupu karetki, a dziś przekazał personelowi naszego szpitala 400 okularów ochronnych.

BASF Polska jest naszym najhojniejszym darczyńcą. Bardzo dziękujemy za ofiarność ale również za zainteresowanie, za pytania “czego nam jeszcze potrzeba”. Wasza odpowiedzialność i dojrzałość biznesowa jest na najwyższym poziomie.